Om Fynshav Bylaug

En upolitisk forening, hvis fornemste opgave er at gøre Fynshav og omegn til et hyggeligt sted at bo – og at varetage beboernes interesse.