En vision

 

Fynshav Bylaug har en vision

Med denne vision ønsker Fynshav Bylaug at styrke sammenholdet og fællesskabet samt sikre en positiv udvikling i Fynshav og således gøre området til et endnu mere attraktivt sted at bo.
Med denne vision ønsker Fynshav Bylaug at styrke sammenholdet og fællesskabet samt sikre en positiv udvikling i Fynshav og således gøre området til et endnu mere attraktivt sted at bo.
Det er vigtigt at alle borgere bliver inddraget i denne proces. Derfor ønsker vi en tilbagemelding fra jer, hvis I har bidrag til denne vision.
Der er allerede kommet bidrag til visionen, og efterhånden som der kommer flere ind, vil der bliver afholdt møder, hvor vi prioriterer rækkefølgen og laver en handlingsplan.
Ligger du inde med gode ideer, så send en mail til landreasendk@gmail.com
Foreløbige forslag og ting der er sat igang. 

 • Sundhedsfremmende redskaber.
  Der er indvielse den 6. januar 2016 kl. 12.30
 • Infotavle + borde og bænke på Torvet.
  Der undersøges hvor vi kan placere infotavlen.
  Der er kommet et sæt borde og bænke ved brugsen og 2 sæt ved bålpladsen. Der er yderligt bestilt 4 sæt hvor de 2 sæt skal stå på den lille boldbane ved Gyden.
 • Natur legeplads.
 • Toiletforhold ved Nordstranden.
  Fynshav Bylaug har i maj. 2015 taget kontakt til kommunen vedrørende toiletforhold ved Nordstranden. Ansøgningen er videresendt i august 2015 til vejdirektoratet hvor det nu behandles.
 • Handicapbro ved Sydstranden så kørestolsbrugere kan komme helt ned til stranden.
 • Badetrappe til vinterbader i det ydre bassin.
  Er undersøgt – afvist